Handel hurtowy i detaliczny

Zabezpieczenie opakowań towarów przed niepożądanym otwarciem, czy też zmianą położenia. Możliwość integracji z systemami inteligentnych magazynów.