Kontrola dostępu

Zabezpieczenie drzwi, włazów, studzienek itp. Możliwość integracji z systemami kontroli dostępu.